MALOPRODAJA, Rumenačka 1, Novi Sad, 069/5122093 

Radno vreme: pon-pet 08-19h, sub 08-15h

Pitanja vezano za delove nam možete slati porukom na VIBER 069/5580933 
uz
podatak o vrsti uređaja, proizvođaču i modelu.

Kategorije

Ocenite nas na Google-u!

Prijava za prijem naših ponuda

GUMA FRIŽIDERA GORENJE ZA ZAMRZIVAČKI DEO 500x155mm 544287 Slika u punoj veličini

GUMA FRIŽIDERA GORENJE ZA ZAMRZIVAČKI DEO 500x155mm 544287

PROVERITE DALI SU VRATA VAŠEG UREĐAJA RAVNA, U SLUČAJU AKO SU VRATA KRIVA PROBLEM ZAPTIVANJA NE MOŽETE REŠITI NOVOM GUMOM / 544287 / GORENJE

Detaljnije

271030

Dostupnost: IMA NA STANJU

Ažurirano 25.05.2023 06:41:38

Cena (sa PDV-om):

1 240,00 RSD

DIHTUNG GUMA ZA ZAMRZIVACE, DIHTUNG GUMA ZA ZAMRZIVAČE, GUMA ZA FRIZIDERE, GUMA ZA FRIŽIDERE RB6288OC, RB6288OO, RB6288OP, RB6288OR, APL6110, APM6111, APM6114, APM6117, RB6288OGR / .GSD150715. HTS2866 RB6285OAL 101913-01, 101913-02, 101913-03, HTS2866 RB6286W 106873-01, 106873-02, 106873-03, 106873-04, HTS2866 RB6284W 106874-01, 106874-02, 106874-03, 106874-04, 106874-05 ////// .GSD09.09.16. GORENJE: 110415 HTS2866 RB6285OC, 115148 HTS2861 CBC962, 137128 HTS1566 RB6154W, 236361 HTS2866 00.662.106 4, 280809 HTS2866 OT270JO, 282754 HTS2866 RB6288OO, 534943 HTS1561 BA603R1, 645767 HTS1561 CT-66B, 103978 HTS2866 RB6285OR, 258837 HTS2866 RETRO12IV, 276406 HTS2866 RB6288OGR, 374157 HTPI1466 FL130P, 413960 HTPI1461 RBIU6091AW, 444900 HTS1561 RF1001BL, 115147 HTS2861 CBC961, 124684 HTS2866 849.544-2, 163385 HTS2866 RB6288OG, 249035 HTPI1466 TFI 130 D V2HK, 472203 HTPI1461 130LT, 138858 HTS2866 R2746OBLA, 147074 HTS2866 RB6285OG, 226661 HTS2866 RB6288OC-L, 232080 HTS1566 RB6158W, 407371 HTPI1466 RBIU6090AW, 445085 HTS1561 CT67J, 695789 HTP1566 RBU6154W, 147073 HTS2866 RB6285OC, 150730 HTS2861 RB6285OR, 283073 HTS1566 RB69SYW, 284267 HTPI1466 FIS-824, 344654 HTS1566 RB6091AW, 374160 HTPI1466 RF1500PC, 535181 HTPI1466 KU1190B, 101718 HTS2866 RB6285OR, 148383 HTPI1466 TFI 130 D VR02, 237628 HTS2866 RB6288BK, 390005 HTPI1461 KRBIU6091AW, 407385 HTPI1466 RBIU6092AW, 460736 HTPI1466 RBIU7001AWD, 150831 HTS2866 KS270A+, 171594 HTPI1466 FFI130600, 250978 HTS2866 RB6283W, 395893 HTPI1466 RBIU6091AW, 407391 HTPI1466 RBIU6091AW, 428758 HTPI1466 130LT, 110416 HTS2866 RB6285OB, 259396 HTS2866 RETRO12BL, 282756 HTS2866 RB6288OP, 285871 HTPI1466 USA1202E, 445095 HTS1561 CT-66B, 557073 HTPI1466 RBIU6092AW, 170684 HTS2866 KN276RD, / © www.dekom.co.rs / 282746 HTS2866 RB6288OO-L, 282757 HTS2866 RB6288OC, 282760 HTS2866 RB6288OBK, 536740 HTPI1466 ART131A, 645306 HTS1561 BA603R1, 645603 HTPI1466 BR11.2A, 695858 HTS2866 RB6285OAL, 118521 HTS2866 KR270CS, 132868 HTS2866 RB6285W, 172018 HDVS2866 S28J, 386057 HTS2866 RB6288W, 695743 HTS1561 CT-66L, 101905 HTS2866 RB6285W, 126831 HTS2866 RB6285OAL, 177846 HTS2866 FA28AP, 276407 HTS2866 RB6288OO, 312407 HTS1566 KS150A++, 339336 HTS1561 RF1001BL, 407388 HTPI1466 KSI8255, 408301 HTPI1466 OKG254/P04, 431441 HTPI1466 RBIU6090AW, 645311 HTS1561 CT-66J, 101952 HTP1566 RBU6154W, 106895 HTS2866 RB6285OB, 188244 HTS2866 RB6286OC, 237628 HTS2866 RB6288OR, 255302 HTS2866 S297A5, 538855 HTPI1466 RBIU6F091AWUK, 551189 HTPI1466 RBIU6091AW, 101911 HTS2866 RB6285OC, 124683 HTS2866 142.521-4, 174886 HTPI1466 IR6026W, 180796 HTS2866 RB6285OC-L, 188241 HTS2866 RB6286OR, 226663 HTS2866 RB6288OA, 237692 HTS2866 RB6288OC, 280818 HTS2866 OT270LG, 381861 HTPI1466 RBIU6092AW, 399844 HTPI1466 KSI8255, 408301 HTPI1466 OKG254/P03, 475147 HTPI1461 FL130PK, 497001 HTS1561 RF1001BLX, 124683 HTS2866 00.142.521-4, 124884 HTS2866 OT270R, 125802 HTS2866 SFP280WA, 126833 HTS2866 RB6285OR, 179796 HTS2866 RB6288OG, 250189 HTS2866 RB6288W, 256506 HTS2866 RB6288BK, 274383 HTS1566 RB6159W, 284220 HTPI1466 FL130A, 444926 HTS1566 RB6092AW, 445090 HTS1561 CT-66J, 473797 HTS1561 CT663B, 541249 HTPI1461 RBIU6091AW, 101954 HTS1566 RB6154W, 179905 HTS2866 RB6288OC, 180853 HTS2866 RB6285OR-L, 226662 HTS2866 RB6288OR-L, 365370 HTPI1466 RBIU6091AW, 695793 HTS2866 RB6285W, 124682 HTS2866 00.619.717-2, 160610 HTS2866 TD RETRO KÜHL., 180126 HTS2866 RB6288OA, 266889 HTS1566 CT6622B, 274402 HTPI1466 RBR3A, 280820 HTS2866 OT270VR, 382420 HTPI1466 EEO131VA/E01, 410419 HTPI1466 RBIU6091AW, 431435 HTPI1461 BR11.5-SA, 535191 HTPI1466 OKG265, 110418 HTS2866 RB6285OR, 137377 HTS2866 RB6288OB, 179903 HTS2866 RB6288OR, 280819 HTS2866 OT270RP, 411555 HTS2861 S28UL, 411557 HTPI1466 FIS-834, 615951 HTS1561 CT67J, 645995 HTS2866 R2746CLA4, 137375 HTS2866 RB6288OC, 147616 HTS2866 RB6288W, 276405 HTS2866 RB6288OP, 367397 HTPI1466 USA1204E, 384721 HTPI1466 ART130A, 118520 HTPI1466 KRU130, 149950 HTS2861 S28UL, 174937 HTS2866 RSR6037I, 280811 HTS2866 OT270SI, 299748 HTPI1466 KRU130, 560400 HTS2861 S28SASO, 569458 HTPI1466 KSI8256, 645598 HTPI1466 UKS2718, 101949 HTPI1466 RBIU6134W, 137376 HTS2866 RB6288OAL, 174938 HTS2866 RSR6037S, 194293 HTPI1466 RBIU6134W, 233448 HTS2866 R2746CLA4, 363652 HTS2866 RB6285W, 419199 HTPI1466 TFI130DVR02, 499137 HTS2861 S28UL1, 137378 HTS2866 RB6288OR, 258837 HTS2866 RB6286OC, 290262 HTS2866 OT270S, 355974 HTPI1466 OKG254/P02, 524554 HTPI1466 RBIU6091AW, 695785 HTS1566 RB6154W, 148383 HTPI1466 TFI-130D(V1), 150732 HTS2861 RB6285OB, 170683 HTS2866 KN276RS, 198237 HTS2866 RB6288OR, 280810 HTS2866 OT270BL, 376013 HTP1566 RBU6091AW, 388522 HTPI1466 RBIU6090AW, 408295 HTPI1466 KU1090BUU/A04, 408299 HTPI1466 EE0131VA/E03, 445087 HTS1561 BA603R1, 695792 HTS2866 RB6283W, 101913 HTS2866 RB6285OAL, 136896 HTS2866 RB6298W, 139529 HTS2866 S28STA1, 352032 HTS1566 RB6092AW, 085MO55KE443D 355971 HTPI1466 KU1090BUU/A03, 407840 HTPI1466 RF1500PC, 408874 HTPI1466 ART130A, 435391 HTS1566 RB6093AW, 445000 HTP1566 RBU6091AW, 132886 HTS2866 S297A4, 08555443DEK.OM101489395CR. 138894 HTS2866 R2746ORLA, 147667 HTS2866 RB6283W, 170685 HTS2866 KN276BLD, 256506 HTS2866 RB6286BK, 295654 HTPI1466 EKIU6125, 363653 HTS2866 RB6288W, 551490 HTPI1466 RBIU6091AW, 106873 HTS2866 RB6286W, 126830 HTS2866 RB6285OG, 126834 HTS2866 RB6285OC, 179901 HTS2866 RB6288OB, 198238 HTS2866 RB6288OA, 399844 HTPI1466 RBIU6091AW, 409136 HTPI1466 USA1204E, 444736 HTS1566 KS150A++, 541501 HTPI1461 FL130PK1, 282755 HTS2866 RB6288OGR, 310660 HTPI1466 BU60RF3A, 407843 HTPI1466 FL130P, 555114 HTPI1466 DRS604MU, 695862 HTS2866 RB6285OC, 101907 HTS2866 RB6283W, 124888 HTS2866 OT270A, 192105 HTPI1466 RBIU6138W, 282745 HTS2866 RB6288OP-L, 282758 HTS2866 RB6288OR, 310673 HTPI1466 BU60RF3A+, 106874 HTS2866 RB6284W, 118523 HTS2866 KR270CR, 150427 HTS2866 OT270ROT, 180855 HTS2866 RB6285OB-L, 182534 HTS2866 RB6284W, 388958 HTPI1466 BR11.5, 409135 HTPI1466 BR11.5, 444918 HTS1566 RB6091AW, 535185 HTPI1466 KVO182, 249035 HTPI1466 TFI-130D-HK, 282744 HTS2866 RB6288OGR-L, 382629 HTPI1466 FW250, 408299 HTPI1466 EE0131VA/E02, 124682 HTS2866 619.717-2, 124886 HTS2866 OT270B, 126832 HTS2866 RB6285OB, 170686 HTS2866 KN276BLS, 445097 HTS1561 CT-66L, 473796 HTS1561 CT661, 147075 HTS2866 RB6285OR, 155525 HTPI1466 RBIU6134W, 198236 HTS2866 RB6288OC, 226663 HTS2866 RB6288OA-L, 284136 HTPI1466 RF1500C, 321766 HTPI1466 RTF130A, 415901 HTPI1466 DRF1312J, 147683 HTS2866 RB6288OG, 237692 HTS2866 RB6288OBK, 347492 HTPI1466 RBIU6091AW, 527168 HTPI1466 RBIU6092AW, 

Napišite komentar o ovom artiklu

GUMA FRIŽIDERA GORENJE ZA ZAMRZIVAČKI DEO 500x155mm 544287

GUMA FRIŽIDERA GORENJE ZA ZAMRZIVAČKI DEO 500x155mm 544287

PROVERITE DALI SU VRATA VAŠEG UREĐAJA RAVNA, U SLUČAJU AKO SU VRATA KRIVA PROBLEM ZAPTIVANJA NE MOŽETE REŠITI NOVOM GUMOM / 544287 / GORENJE

Napišite komentar o ovom artiklu